Katyonik Polielektrolit; genelde çamur susuzlaştırma amacıyla kullanılan kimyasal bir üründür. 

Anyonik Polielektrolit; tüm endüstriyel atık sularda kullanılan flokülasyon sağlayan kimyasal bir üründür.