Sodyum Hipoklorit; %12-15 oranında aktif klor içeren ve havuzlarda dezenfeksiyonu sağlayan sıvı halde bir üründür. Gerek sürekli gerekse şok klor uygulaması için kullanılır.

%90’lık Granül Klor; yavaş dezenfeksiyon sağlayan organik stabilize klor. Yavaş çözünen sürekli klorlama sağlayan, yaklaşık %90 aktif klor içeriği olan granül şeklinde dezenfeksiyon ürünüdür.

%90’lık Tablet Klor; yavaş dezenfeksiyon sağlayan organik stabilize klor. Yavaş çözünen sürekli klorlama sağlayan, yaklaşık %90 aktif klor içeriği olan tablet şeklinde dezenfeksiyon ürünüdür.

Multifonksiyonel Tablet; yavaş çözünen organik klor, yosun önleyici ve topaklayıcı içeren 200 gr’lık tabletler şeklinde bulunan dezenfeksiyon ürünüdür.

%56’lık Stabilize Klor; hızlı dezenfeksiyon sağlayan stabilize klor. %56-60 aktif klor içeriği olan gerek sürekli gerekse şok klorlama amaçlı olarak kullanılan granül yapılı dezenfeksiyon ürünüdür.

Stabilizatörsüz Şok Klor; %65-70 aktif klor içeriği olan gerek sürekli gerekse şok klorlama amaçlı olarak kullanılan granül yapılı dezenfeksiyon ürünüdür.

Temizlik Ajanı

El ve Ayak Temizleme Solisyonu

pH(+) Sıvı; pH değerinin yükselmesini sağlayan alkali bazlı bir üründür. Asitleri nötralize eder ve çöktürücülerin etkisini hızlandırır.

pH(-) Toz; havuz suyundaki serbest alkali maddeleri nötralize ederek pH değerinin düşürülmesini sağlayan asit bazlı toz bir üründür.

pH(-) Sıvı; havuz suyu pH değerinin düşürülmesini sağlayan asit bazlı sıvı bir üründür.

Köpüklü Yosun Öldürücü ve Önleyici; klor içermeyen, quaterner amonyum tuzları bazlı sıvı bir üründür. Özellikle yosun önlemede kullanılan uzun etkili bir algisittir.

Hızlı Çöktürücü; havuz sularındaki askıda katı maddeleri çöktürerek veya floklaştırarak uzaklaştırılmasını sağlayan sıvı bir üründür.

Sürekli Temizleyici ve Yüzdürücü; havuz sularında türbiditeye neden olan askıda katı maddelerin, organik safsızlıkların, gerek kum filtresinden gerekse çevreden gelen slikatlar ve tuzlar gibi inorganik safsızlıkların yüzdürülmek suretiyle havuzdan uzaklaştırılmasına yardımcı olan sıvı bir üründür.

Filtre Temizleyici; yüzey aktif maddeler ve koruyucular yardımıyla kum filtresinde yer alan tüm organik ve inorganik safsızlıkları temizleyerek filtrenin performansının yükselmesini sağlar.

Kış Bakım Ürünü; kış şartlarında suyu boşaltılmayan havuzları korumak amacıyla kullanılan sıvı bir üründür. Ürün, özellikle suyun içerisinde sertlik ve kirlilikler nedeniyle oluşması muhtemel yosunlaşmayı önleyerek, havuzları tekrar kullanılacak bahar aylarına hazır tutar.

Sertlik Stabilizatörü, Parlatıcı ve İyon Tutucu; havuz suyu sertliğinin ve diğer metal iyonların oluşturduğu (demir, bakır vb) bulanıklığı önleyerek suyun berraklaşmasını sağlayan sıvı bir üründür.