Atık su ve su arıtma tesislerinde kum filtresinin maksimum performansta çalışmasını sağlayan kimyasal bir üründür.