GEOLITE Mühendislik ve Kimya, su şartlandırma programı uyguladığı bütün işletmelerde, sürekli ve sistemli bir şekilde performans takibi yapar. İşletmenin içinde
bulunduğu riskler ve sistem hassasiyeti göz önünde bulundurularak, her işletme için özel takip & kontrol programı belirler ve bu programı işletmede değişen şartlara  göre sürekli olarak günceller.