GEOLITE Mühendislik ve Kimya, su şartlandırma, atık su şartlandırma ve jeotermalsu şartlandırma alanlarında kullanılan kimyasal ürünlerin tedariğini sağlar.