Organik Koagülant; atık sularda özellikle askıda katı madde değerini azaltmak için kullanılan kimyasal bir üründür.