GEOLITE Mühendislik ve Kimya, firmalarda suyun verimli bir şekilde kullanımı & geri kazanımının sağlanması ve atık su uygulamaları konularında teknik danışmanlık hizmeti sağlar.