GEOLITE Mühendislik ve Kimya, firmalara, su şartlandırmanın önemli bir parçası olan laboratuvar hizmeti sunarak, ileri teknoloji analiz ekipmanları yardımıyla, alanında deneyimli mühendis ve laborantların ekip çalışması sayesinde, su analizleri, kimyasal analizler ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştirerek, su sistemlerinin düzenli takibini ve verimli çalışmaları konusunda sürekliliğini sağlar.