Köpük kesici; yağ ve su bazlı olmak üzere ikiye ayrılan, atık su arıtma tesislerinde biyolojik arıtma sistemlerinde oluşan köpük problemlerini gideren kimyasal bir üründür.
Koku giderici;atık su arıtma tesisinde sıklıkla görülen koku problemlerini, kokuya sebep olan molekülleri hapsedip ortamdan uzaklaştırarak çözüme kavuşturan kimyasal bir üründür.